Korzystanie z naszej Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

REGULAMIN PROMOCJI
„Bloom10”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Bloom10” zwanej dalej „Promocją” jest MOON BLOOM Brata Pakla-Bieda NIP 8191669220, REGON: 381216489, adres: Wyżne 225A 38-120 Czudec, e-mail: sklep@moonbloom.pl, nr telefonu: 665-614-685 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21.06.2022r. od godziny 22:00 do dnia 26.06.2022rdo godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów („Okres Obowiązywania”).
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora stronie internetowej sklepu internetowego marki MOON BLOOM www.moonbloom.pl („Sklep Internetowy”).

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

  1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który: w Sklepie Internetowym Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktu i/lub Produktów (zgodnie z § 2 ust. 3-5 Regulaminu) oraz (ii) wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie („Uczestnik’’) oraz doda do koszyka kod promocyjny "BLOOM10" podczas składania zamówienia.
2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem: www.moonbloom.pl.
3. Promocja dotyczy Rabatu w wysokości 10% na wszystkie produkty, nie wliczając zestawów produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, pod warunkiem dodania kodu rabatowego "BLOOM10" do koszyka
4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu dowolnych produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Organizatora, nie wliczając kosztów wysyłki, za dowolną kwotę otrzyma rabat w wysokości 10% na zakupione produkty. Z promocji wyłączone są Zestawy Produktów, oraz promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1-4 Regulaminu.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. Z Promocji wyłączone są produkty, które nie zostały oznaczone w sklepie jako promocja.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.06.2022 r