Korzystanie z naszej Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

„SALE -10%”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „SALE -10%” zwanej dalej „Promocją” jest MOON BLOOM Brata Pakla-Bieda NIP 8191669220, REGON: 381216489, adres: Wyżne 225A 38-120 Czudec, e-mail: sklep@moonbloom.pl, nr telefonu: 665-614-685 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 05.10.2022 r. do dnia 09.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów („Okres Obowiązywania”). 

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora stronie internetowej sklepu internetowego marki MOON BLOOM www.moonbloom.pl („Sklep Internetowy”). 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który: w Sklepie Internetowym Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktu i/lub Produktów (zgodnie z § 2 ust. 3-5 Regulaminu) oraz (ii) wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie („Uczestnik’’). 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem: www.moonbloom.pl. 

3. Promocja dotyczy obniżki w wysokości -10% ceny brutto, na zakupione produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu: dowolnych produktów w Sklepie Internetowym Organizatora, nie wliczając kosztów wysyłki, za minimum 1zł otrzyma zniżkę na zakupione produkty w wysokości -10%.

5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1-4 Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. Promocja nie obejmuje Zestawów Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Organizatora.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.10.2022r.